Veiledning

Sigmund Karterud er professor i psykiatri, Universitetet i Oslo, og tidligere avdelingsoverlege ved Avd. for personlighetspsykiatri, Oslo universitetssykehus. Han driver nå privat praksis med vekt på personlighet, grupper, selvutvikling og mentalisering.

Karterud er en nestor for gruppepsykoterapi i Norden. Hans lærebok «Gruppeanalyse og psykodynamisk gruppeterapi» er et standardverk for all utdannelse. Han er også en pioner på området personlighet og psykisk helse og er førsteforfatter for læreboken «Personlighetspsykiatri». Han har ledet universitetets forskningsgruppe for personlighetspsykiatri og har omfattende erfaring med personlighetsvurdering. Han har publisert internasjonale artikler om samtlige anerkjente personlighetstyper. Han var med på å innføre Mentaliserings-basert terapi (MBT) i Norge og er administrativ og faglig leder av Institutt for Mentalisering. Han har utgitt tre behandlingsmanualer for MBT og holder jevnlig kurs for terapeuter om MBT. Internasjonalt er han spesielt kjent for mentaliseringsbasert gruppeterapi. Hans lærebok “Mentalization-based Group Therapy (MBT-G): a theoretical, clinical and research manual” utgis på Oxford University Press høsten 2015.

Karterud tilbyr i dag veilednings-, rådgvinings- og konsulenttjenester for helsebransjen. 

 

< >

Administrerende leder av Institutt for Mentalisering

Vurdering av Global funksjonsskåring (GAF)

Videodemonstrasjon av SCID-II-intervju

Kartlegge forekomst av mentaliseringssvikt

Aftenposten: Dobler effekten med ny behandling

Animasjonsfilm om mentalisering og MBT